Telefon: +964 773 451 3320

Shedu Irak olarak yatırım yapmak isteten firmalar için sağladığımız hizmetler:

  • Yatırım projesi için fizibilite raporu hazırlanması (yatırım arazisinin belirlenmesi, yatırım karlılığının ölçülmesi, nakit akış tablosunun, proforma gelir tablosunun ve bilançonun hazırlanması),
  • Fizibilite çalışması sonucunda yatırım kararı alınırsa, Yatırım Teşvik Kuruluna teşvik başvurusu yapılması ve başvurunun takibi,
  • Yatırımcının talebi doğrultusunda, olası yerel ortakların belirlenmesi,
  • Uygun yerel personel temin edilmesinde destek,
  • Yabancı çalışanlar için çalışma ve ikamet izni alınması.

Yatırım Ortamına İlişkin Değerlendirme

IKBY tarafından yürürlüğe konulan Yatırım Teşvik Kanunu bölgede yatırım yapacak şirketler için son derece olumlu hükümler içermektedir.

  • 10 yıl veya daha uzun süre için şirketlere tanınan gelir vergisi muafiyeti,
  • Yatırım arazilerinin ücretsiz tahsis edilmesi,
  • Yatırım projesi kapsamında ithal edilen makine ve ekipman ile üretimde kullanılacak hammaddelerin gümrük vergisinden muaf tutulması,
  • Yatırım arazisinde gerekli altyapı düzenlemelerinin Bölgesel Hükümet tarafından üstlenilmesi bu olumlu hükümler arasında öne çıkmaktadır.

Ayrıca 100% yabancı sermaye yatırımlarına izin verilmesi, bir başka ifade ile yerel ortak zorunluluğu olmaması da Bölgeyi yatırımcılar açısından cazip kılan etmenlerdendir.

Bölgesel Hükümetin özellikle yerli işçi istihdam eden, teknoloji transferi yapan büyük ölçekli yatırımlara sıcak baktığı ve bu tür projelere mevcut yasalar ile belirlenmiş teşviklerin de ötesinde destek sağladığı söylenebilir.

Yürürlükteki Yatırım Teşvik kanununa ilişkin daha detaylı bilgi almak için Yayınlar bölümünde ‘Yatırım Teşvik Kanunu Bilgi Notunu' inceleyebilirsiniz.