Telefon: +964 773 451 3320

Şirket politikamız gereği dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm birey ve kurumlara eşit mesafede, dürüst, kaliteli ve objektif hizmet vermekteyiz.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde özellikle eğitim ve sağlık konularında yardım faaliyetlerine katılmakta, müşterilerimiz de bu yönde teşvik etmekteyiz.

Gerekli durumlarda ihtiyaç sahibi firma ve kişilere ücretsiz yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde halkın refah ve yaşam kalitesinin artırılması için ilgili Devlet kurumları ile işbirliği içinde politika geliştirmekte ve proje hazırlama faaliyetlerinde bulunmaktayız.