Telefon: +964 773 451 3320

Şirket ve Şube Kuruluşu

‘Shedu Irak’ tarafından şube ve şirket kurmak isteyen firmalar için verilen hizmetler:

Şube ve şirket kuruluş işlemleri A’dan Z’ye takip edilmektedir.

Ayrıca:

Irak vatandaşı bir avukat tayin edilmesinin zorunlu olması nedeni ile firmaların talebi doğrultusunda ‘Shedu Irak’ bünyesinde görev yapan veya bağımsız faaliyet gösteren ve kurulacak şubeyi veya şirketi yasal olarak temsil etmeye haiz bir avukat tayin edilmesi,

Şube veya şirketin talebi doğrultusunda gerekli şartları taşıyan, eğitimli yerel personel bulunması hususlarında hizmet verilmektedir.

IKBY’de Şube Açmak

Şube açmak için aşağıda yer alan belge ve formların Kürtçe, Arapça veya İngilizce dillerinden birinde hazırlanması gerekmektedir:

Şirketin yabancı ülkede ticaret sicilinde kayıtlı isminin onaylı kopyası,

Şirket merkezinin yer aldığı ülkedeki Irak Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu veya IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) temsilciliği tarafından onaylanmış şirket tescil belgesi örneği,

Ana şirketin antetli kağıdına basılmış ve IKBY’de şube açma konusunda yurtdışı temsilcisine yetki veren mektup. Mezkur mektupta: kurulacak şubenin yasal temsilciliğini yapacak ve istihdam edilmesi yasayla zorunlu olan yerel avukatın ve muhasebecinin (her ikisinin de Irak vatandaşı olma şartı aranmaktadır) ve yetkili şube müdürünün (her milletten olabilir) adları belirtmelidir. Bu mektubun da, şirket merkezinin bulunduğu ülkedeki Irak Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu veya IKBY temsilciliği tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. 

Şubenin IKBY’de faaliyet gösterdiği süre boyunca,  ilgili resmi birim hesabında emanet altında tutulacak depozitonun (yatırılacak miktar şirket türüne bağlı olmakla birlikte 2000 ila 3000 Dolar civarındadır). Bu depozito, şubenin faaliyetlerini durdurması halinde iade edilmektedir. 

Ana şirketin bir önceki mali yılı içeren mali tabloları,

200.000 Irak Dinarı (yaklaşık 170 Dolar) tutarındaki şube kayıt ücretinin yatırılması,

Açılacak şube ofisine ilişkin noter (IKBY’de) onaylı kira sözleşmesi,

Irak vatandaşı olmayan çalışanların onaylı pasaport fotokopileri ile Iraklı çalışanların onaylı nüfus cüzdanı fotokopileri,

Şube avukatı tarafından verilecek ve yukarıdaki tüm belgelerin gerçekliğini ve yasallığını teyit eden yazı.

IKBY Ticaret Bakanlığı Şirket Tescil Dairesine sicil kaydı için başvuru yapılması.

IKBY’de Yeni Şirket Kurmak

Şirketin IKBY’deki kayıtlı merkezinde düzenlenen ilk Kurul toplantısında tutanak tutulmalıdır. Bir genel müdür ve kurul üyeleri seçilerek tutanağa geçilmeli ve şirketin tüm hissedarları (ortakları) tarafından imzalanmalıdır.

Her bir hissedara (ortağa) ait iki adet fotoğraf ile bir adet pasaport fotokopisi tescil dairesine sunulmalıdır.

Şirketin ana kuruluş sözleşmesinin Irak vatandaşı bir avukat tarafından tanzim edilmesi zorunludur. (Şube kuruluşunda olduğu üzere şirketlerin bir avukat veya avukatlık firması tarafından temsil edilmesi zorunludur).

Erbil, Dohuk veya Süleymaniye’de ilgili Ticaret Odasına başvurularak şirket ünvanı tescil edilmelidir.

Muhasebeciler Sendikası üyesi bir yerel muhasebeci tarafından hesaplar düzenlenmeli ve imzalanmalıdır.

Detaylı bilgi için: erbil@sheduconsulting.com