Telefon: +964 773 451 3320

Hizmetler

İhracat

Shedu Irak ekibimizle 'Irak'a açılan kapınız' sloganı ile ihracatçı firmalara başta IKBY (Erbil,Süleymaniye, Dohuk), Musul ve...

devamı...

Müteahhitlik Hizmetleri

2013 yılı itibariyle Türk firmalarınca toplam değeri 30 milyar Doları geçen 1000'den fazla Projenin üstlenildiği yeniden...

devamı...

Heyet ve Organizasyon

Shedu Irak olarak, artan petrol gelirleri ve süregelen yeniden yapılandırma süreci sonucunda yatırımcılar, ihracatçılar, hizmet,...

devamı...

Yatırım

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yürürlüğe konulan Yatırım Teşvik Kanunları ülkede yatırım yapacak şirketler için son derece...

devamı...

Şirket ve Şube Kuruluşu

Sayısız iş olanakları ve yatırım fırsatları sunan Kuzey Irak'ta çoğunluğunu Türk firmalarının oluşturduğu pek çok...

devamı...

Yasal Danışmanlık

Shedu Irak olarak öncelikli hedefimiz, hizmet verdiğimiz firmaların ileride sorun yaşamamalarını teminen haklarını tarafımızca...

devamı...

Hizmetler