Telefon: +964 773 451 3320

Heyet ve Organizasyon

İş Heyeti Gezilerine İlişkin Olarak ‘Shedu Irak’ tarafından verilen hizmetler:

  • ‘Shedu Irak’, makul bir süre öncesinde talep gelmesi kaydı ile iş heyeti ziyaretlerini organize etmektedir. Otel, uçak bileti, tercüme, hava alanı ve şehir içi transfer gibi hizmetler anlaşmamız bulunan turizm firmaları aracılığı ile yapılmaktadır.
  • ‘Shedu Irak’ iş heyeti ziyareti kapsamında IKBY’ye gelecek firmaların profillerini ve ziyaretten beklentilerini temin ettikten sonra ilgili B2B görüşmeleri, ilgili olabilecek kurum ve kuruluş (Bakanlık, Ticaret Odası, Müteahhitler Birliği vb.) ziyaretlerini organize etmektedir.
  • Ayrıca, programın başında heyet üyelerine: hem IKBY’de iş yapmak isteyen tüm firmalar için gerekli olacak temel bilgileri hem de ziyaret amacına yönelik bilgileri içerecek şekilde hazırlanan bir sunum yapılmakta, ekibimizden en az bir yetkili tüm program boyunca heyete eşlik etmektedir.

Heyet Ziyareti Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Doğal kaynaklar açısından oldukça zengin olan Irak’ın 2012 yılındaki GSMH’si 242 milyar Dolar civarında gerçekleşmiş, kişi başına düşen milli gelir de 7,200 Dolar düzeyinde kalmıştır. Ancak, artan petrol gelirleri ve süregelen yeniden yapılandırma süreci genelde özellikle IKBY’yi yatırımcılar, ihracatçılar, hizmet, enerji ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için cazibe merkezi haline getirmiştir.

Bu nedenle, IKBY’yi yıl içerisinde, pek çok farklı özel ve resmi kurum tarafından düzenlenen organizasyonlar kapsamında çok sayıda iş heyeti ziyaret etmektedir. IKBY’ye gerçekleştirilmesi öngörülen iş ziyaretlerinden istenilen faydanın sağlanması, doğru ve objektif bilgi alınması için bazı hususlara dikkat edilmesinde fayda bulunmaktadır:

  • Irak’ta faaliyetteki yerel firmaların pek çoğunun internet sitesi ya hiç bulunmamakta ya da güncellenmemektedir; firmalara ilişkin sağlıklı bilgi almak için bağlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odalarına başvurmak daha faydalı olacaktır. Ancak, Ticaret ve Sanayi Odaları üye bilgilerini elektronik ortamda saklamamaktadır. Bu nedenlerden ötürü, iş heyeti gezisi ve B2B görüşmeler için gerekli girişimlerin planlanan ziyaret tarihinden en az 2 ila 3 ay önce başlatılması uygun olacaktır.
  • IKBY’de yerleşik büyük çaplı şirket grupları istisna tutulmak kaydı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere ulaşmak ve belirlenen tarihteki organizasyona katılımlarını temin etmek oldukça güçtür. Bu yönteme alternatif olarak, ilgili sektörde faaliyet gösteren firmaların kümelendiği bölgelere saha gezileri düzenlenmesi daha faydalı olmaktadır.
  • Türkiye’den gelecek heyetlerin ziyaret organizasyonlarını yapmadan önce IKBY’deki ilgili Ticaret Odaları ile temasa geçmeleri, hem B2B görüşmelerin daha etkin ve verimli geçmesi hem de KOSGEB gibi kuruluşlarca Yurtdışı İş Gezilerine verilen desteklerden faydalanılması açısından yerinde olacaktır. ( Yurtdışı İş Gezilerine KOSGEB tarafından verilen desteklere ilişkin detaylı bilgi için: www.kosgeb.gov.tr)
  • Ziyaret tarihi belirlenirken: ziyaretin resmi ve dini tatil günlerine denk gelmemesi, mesai günlerinin Pazar-Perşembe olduğu,  resmi kurumların mesai saatlerinin ise genellikle sabah 10:00, öğleden sonra 14:00 olduğu, Cuma günleri tüm resmi kurumlar ile özel şirketlerin çalışmadığı, özellikle yaz aylarında sıcaklığın 50 derece civarına çıkması ve pek çok şirket yöneticisinin bu dönemde yurtdışında bulunuyor olması gibi hususların göz önüne alınmasında fayda vardır.