Telefon: +964 773 451 3320

Deniz Kutlu, Shedu Danışmanlık şirketini kurmadan önce ilk 1 yılı Maliye Bakanlığında, son 10 yılı ise eski adıyla Dış Ticaret Müsteşarlığında, yeni adıya Ekonomi Bakanlığında olmak üzere, T.C. Devletinde çeşitli kademe ve görevlerde 11 yıl görev yapmıştır.

Deniz Kutlu, 2009-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul ve Erbil Başkonsolosluklarında görevlendirilen ilk Ticaret Ataşesi unvanı ile,  Türkiye ile Kuzey Irak (IKBY, Musul ve Kerkük) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için hizmet vermiş, Erbil Ticaret Ataşeliği ofisini kurmuş ve görev yaptığı dönemde pek çok Türk firmasının Kuzey Irak pazarına girmesi için ön ayak olmuştur

Göreve başladığı dönemde 5 milyar Dolar düzeyinde olan ticaret hacminin bugün varılan 13 milyar Dolar düzeyine ulaşması için gayret gösteren Deniz Kutlu, ticaretin yanı sıra Türk inşaat firmalarının Kuzey Irak’ın yeniden yapılandırılmasında daha fazla rol alması için de çalışmıştır.

Erbil’de göreve başladığı sürede yaklaşık 1.000 civarında olan Türk firma sayısı görev süresinin bitiminde 1.800’ü geçmiş, bu süre zarfında Türkiye’nin 50’den fazla ilinden ve farklı sektörlerden yaklaşık 200 farklı iş heyeti gezisinin düzenlenmesine, heyet ziyaretleri kapsamında iş görüşmelerinin ayarlanmasına katkı sağlamıştır.

Kuzey Irak'taki görevine ek olarak Deniz Kutlu Ekonomi Bakanlığındaki kariyerinde, Türkiye'nin Suriye, Mısır, Ürdün, Güney Kore, Morityus ile imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşmaların müzakere ve uygulama aşamalarında aktif görev almış, yine Türkiye'nin Güney ve Orta Amerika ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönündeki girişimlerini koordine etmiştir.

Deniz Kutlu, lisans derecesini 2002 yılında ODTÜ İşletme Bölümünden, pazarlama, pazar araştırması ve uluslar arası ticaret üzerine yoğunlaştığı İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesini ise 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi Anderson İşletme Okulu'ndan (UCLA Anderson School of Management) almıştır.

Deniz Kutlu’ya ulaşmak için: deniz.kutlu@sheduconsulting.com

Ekibimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için:erbil@sheduconsulting.com