Telefon: +964 773 451 3320

Irak Hazır Giyim Sektörü

Irak pazarı, hazır giyim sektörü özelinde incelendiğinde, yerel üretimin son derece sınırlı olduğu, ithal ürünlerde ise alt gelir grubuna yönelik ürünlerde Çin’in, orta ve üst gelir grubuna yönelik ürünlerde ise Türkiye’nin dominasyonu olduğu söylenebilir. IKBY genelinde Türkiye menşeli ürünlere yönelik kalite algısı son derece yüksek olup, Türkiye menşeli hazır giyim ürünleri tüketiciler tarafından makul fiyatlı/yüksek kaliteli olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de alt ve alt-orta gelir düzeyine hitap eden giyim firmalar ürünlerini IKBY’de orta ve yüksek kaliteli olarak konuşlandırabilmekte ve pazarlama karmasını (özellikle fiyatlandırmayı) bu doğrultuda oluşturabilmektedirler.

Raproun tamamına aşağıda yer alan bağlantıyı takip ederek ulaşabilirsiniz.

Irak Hazır Giyim Sektörü

Irak Hazır Giyim Sektörü Değerlendirme Raporu