Telefon: +964 773 451 3320

Arama

Arama Sonuçları :

Müteahhitlik Hizmetleri

2013 yılı itibariyle Türk firmalarınca toplam değeri 30 milyar Doları geçen 1000'den fazla Projenin üstlenildiği yeniden yapılandırma sürecindeki Kuzey Irak'ta Shedu Irak olarak müteahhitlik firmalarına ihale başvuru aşamasından, proje teslim aşamasına kadar her alanda destek oluyoruz.

devamı...

Irak Hazır Giyim Sektörü

Irak Hazır Giyim Sektörü Değerlendirme Raporu

devamı...

IKBY Yatırım Kanunu

IKBY, bölgeye yatırım çekebilmek amacıyla 2006 yılı Temmuz ayı içerisinde imzalanan yeni yatırım kanununu 2007 yılı başında yürürlüğe sokmuştur. Kanunda yer alan bazı önemli hükümler aşağıda özetlenmiştir. IKBY’ye bağlı illerde (Erbil, Süleymaniye, Dohuk) yatırım yapmayı planlayan yatırımcıların yatırım kanununu etraflıca incelemesinde fayda bulunmaktadır.

devamı...

Ninevah Eyaleti (Musul) Yatırım Teşvik Kanunu

Irak’a yatırımların teşvik edilmesini teminen 2007 yılı başında merkezi yönetim tarafından yürürlüğe koyulan ve Başkenti Musul olan Ninevah eyaletinde de uygulanmakta olan ulusal yatırım kanununun bazı temel maddeleri aşağıda özetlenmiştir. Yatırım kanunun İngilizce dilindeki tam metnine http://www.mosulinvestment.org/investment%20law%20english.pdf internet adresinden ulaşılması mümkündür.

devamı...

İhracat

Shedu Irak ekibimizle 'Irak'a açılan kapınız' sloganı ile ihracatçı firmalara başta IKBY (Erbil,Süleymaniye, Dohuk), Musul ve Kerkük olmak üzere Kuzey Irak'ta, genelde ise tüm Irak'ta yeni iş imkanları yaratmak için çalışıyoruz.

devamı...

Misyon ve Vizyon

Shedu Irak, Kuzey Irak’ta iş yapmak isteyen tüm yabancı firmaların her tür ekonomik ve ticari faaliyetini kolaylaştırmayı, Kuzey Irak’ta yerleşik yerel firmaların ise uluslar arası iş ortamında tecrübelerini ve bilinirliklerini artırmayı...

devamı...

Heyet ve Organizasyon

Shedu Irak olarak, artan petrol gelirleri ve süregelen yeniden yapılandırma süreci sonucunda yatırımcılar, ihracatçılar, hizmet, enerji ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için cazibe merkezi haline gelen Irak'ı ve IKBY’yi ziyaret eden iş heyetlerine hizmet veriyoruz.

devamı...

Şirket Profili

Shedu Irak, Türk firmalarının Irak pazarındaki her tür ticari ve ekonomik faaliyetini desteklemek ve geliştirmek, yabancı firmalar için ise başta Irak olmak üzere hızla gelişen Orta Doğu pazarında yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratmak ve mevcut faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

devamı...

Irak'a İhracat

Irak'a İhracat Genel Değerlendirme

devamı...

Yatırım

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yürürlüğe konulan Yatırım Teşvik Kanunları ülkede yatırım yapacak şirketler için son derece olumlu hükümler içermektedir. Shedu Irak olarak yeniden yapılandırma sürecindeki Irak'a yabancı firmaların daha fazla yatırım yapması, ülke halkının refah düzeyinin artması için çalışıyoruz.

devamı...

Şirket ve Şube Kuruluşu

Sayısız iş olanakları ve yatırım fırsatları sunan Kuzey Irak'ta çoğunluğunu Türk firmalarının oluşturduğu pek çok yabancı firma yeni bir şirket kurmakta veya merkez organizasyonlarına bağlı şube açmaktadır.

devamı...

Yasal Danışmanlık

Shedu Irak olarak öncelikli hedefimiz, hizmet verdiğimiz firmaların ileride sorun yaşamamalarını teminen haklarını tarafımızca hazırlanacak kapsamlı sözleşmeler ile garanti altına almak, uygun yerel ortak veya distribütör adaylarını belirleyerek sorunları oluşmadan engellemektir. Diğer taraftan, son derece yoğun ekonomik ve ticari faaliyetin süregeldiği IKBY’de mahkemeye intikal eden ticari davaların oranı hayli düşüktür.

devamı...

Irak Müteahhitlik Hizmetleri

Irak'ta Müteahhitlik Hizmetleri sektörüne ilişkin genel değerlendirme.

devamı...

Şirket Şube Kuruluşu

Irak'ta Şirket Şube Kuruluşunda Gerekli Dökümanlar

devamı...

Çiğdem Uluğ Kutlu

Çiğdem Uluğ Kutlu Ortak & Yurtdışı Proje Yöneticisi

devamı...